Gürlast T 04

Gürlast T04Poliüretan tenis kortu kaplaması

Açık veya kapalı tenis kortlarında kullanılabilen, saf poliüretan tabakalardan oluşan bir sistemdir. Sert kort ile toprak kort arası orta hızda bir oyun sağlar.atletler

Hiç bakım gerektirmez. Dayanıklı ve esnektir.

Genelikle 5 – 8 mm kalınlığında uygulanan bu sistem şartnameye veya istenilen performansa bağlı olarak daha değişik kalınlıklarda da uygulanabilir.

Tenis Kortları için tipik bir sistemin tarifi

Saf poliüretan tabakalar.

Alt yapı düzgün yüzeyli asfalt veya beton olmalıdır.