Gürlast T 02

Gürlast T02Poliüretan tenis kortu kaplaması

Açık veya kapalı tenis kortlarında kullanılabilen, poliüretan alt tabaka üzeri EPDM granülleri kaplı bir sistemdir. Sert kort ile toprak kort arası orta hızda bir oyun sağlar. Toprak korta yakın kayma özelliği gösterir.atletler

Hiç bakım gerektirmez. Dayanıklı ve esnekdir.

Genelikle 5 – 8 mm kalınlığında uygulanan bu sistem şartnameye veya istenilen performansa bağlı olarak daha değişik kalınlıklarda da uygulanabilir.

Tenis Kortları için tipik bir sistemin tarifi

Poliüretan ile bağlanmış renkli EPDM granüllerinden müteşekkil üst tabaka.

Saf poliüretan alt tabaka.

Alt yapı düzgün yüzeyli asfalt veya beton olmalıdır.